Święta Puszcza
Archidiecezjalne Centrum Duchowości

Historia Domu Rekolekcyjnego sięga roku 1937, w kiedy to pierwszy Biskup Częstochowski dr Teodor Kubina nabył część obecnego terenu wraz z zabudowaniami i przeznaczył je na miejsce letniego odpoczynku alumnów Seminarium Duchownego. W roku 2012 przeżywaliśmy brylantowy 75-ty jubileusz istnienia naszego Ośrodka. Nie były to jednak lata łatwe. Najpierw lata wojny wymusiły przymusową jego aneksję i użytkowanie przez okupanta, a później już po wojnie początkowo wydzierżawiona Kuratorium Oświaty przez władzę diecezjalną posiadłość została bezprawnie upaństwowiona.

Dopiero początek lat osiemdziesiątych stworzył szansę na jej odzyskanie. Dokonało się to na mocy Decyzji  Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 czerwca 1982 r. Budynki wymagały jednak kapitalnego remontu i modernizacji. Podjął się tego trudnego dzieła Ksiądz Kanonik Ryszard Grzesik, miejscowy Proboszcz. Jego następca, Ksiądz Prałat dr Marian Duda dokończył budowę kaplicy i auli oraz wzniósł od podstaw dom dla młodzieży, zwany "Owieczką". Dzięki jego staraniom zwiększyła się również powierzchnia Ośrodka o część zalesioną. Służy ona uczestnikom rekolekcji i gościom na miejsce medytacji i rozważania Drogi Krzyżowej, która jest osobliwością tego świętego miejsca, ponieważ liczy sobie tyle samo kroków, jak droga krzyżowa Chrystusa na Kalwarii.

Dom Rekolekcyjny erygował Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Stanisław Nowak 6 lipca 1989 r. nadając mu nazwę: "Święta Puszcza". Następnie 14 grudnia 1991 r. Ksiądz Arcybiskup poświęcił kaplicę, nadając jej tytuł Pana Jezusa Dobrego Pasterza oraz 19 grudnia 1992 r. dom dla młodzieży "Owieczkę" pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, przygotowującego drogę Dobremu Pasterzowi.

W roku 1996 została dokupiona jeszcze działka przylegająca do posesji Domu Rekolekcyjnego, na terenie, której znajduje się domek letniskowy i duży ul.

W latach 1999-2005 trwała rozbudowa Domu dla Młodzieży "OWIECZKA", który otrzymał nową strukturę i przystosowanie do obowiązujących nowych przepisów budowlanych. Jako wotum spotkania młodzieży całego świata z Papieżem Janem Pawłem II w roku 1991 otrzymał on także nową nazwę: Młodzieżowe Centrum Spotkania i Dialogu "OWIECZKA", o czym informuje przybywających tutaj "Ściana Papieska".

Kontakt

Centrum Duchowośći
Archidiecezji Częstochowskiej
ŚWIĘTA PUSZCZA
ul. Świętej Puszczy 6
42-256 Olsztyn k. Częstochowy

tel. +48 506 394 672
tel. +48 34/328-50-98

e-mail:
biuro@swietapuszcza.pl

dotpay.jpg

Galeria